درباره ما

سرکار خانم عصمت محمدی

مدیریت محترم دبیرستان

گلهای خرد

سرکار خانم زینت محمدی ،

مدیر ابتدایی گل های خرد

19سال سابقه درخشان درآموزش وپرورش