• خانه
  • دوره دبیرستان گل های خرد

دوره دبیرستان گل های خرد

مدیریت دبیرستان گل های خرد خانم عصمت محمدی

مجتمع آموزشی گل های خرد در سال تحصیلی 1375-1374 در مقطع پیش دبستانی ، دبستان ، راهنمایی،دبیرستان و پیش دانشگاهی در ناحیه 1 کرج توسط خانم عصمت محمدی تاسیس گردید.

دبیرستان دوره اول گل های خرد در ناحیه 3 کرج از سال 1382 آغاز به فعالیت نموده است و در سال تحصیلی 1386-1385 در مکان دائمی خود مستقر گردید و در طول 19 سال سابقه فعالیت تحت مدیریت سرکار خانم عصمت محمدی در زمینه های مختلف آموزشی ، فرهنگی ، هنری،ورزشی و … اقدامات شاخصی را به ثمر رسانده اند.